Oberoende och kompetent stöd kring företagets pensioner är viktigt, särskilt med tanke på att pensioner är en stor del av företagets fasta kostnad. Dessutom har pensionsvillkoren med tiden blivit ett konkurrensmedel när det gäller att attrahera och behålla medarbetare.

Varför anlita våra pensionskonsulter?

Våra erfarna pensionskonsulter ger stöd och perspektiv i frågor av stor betydelse, både finansiellt och personalstrategiskt och där omvärldsförändringarna är många. Vi kan erbjuda specialistkompetens för att lösa komplexa pensionsfrågor, såväl inför strategiska beslut som i mer akuta situationer.

Här är några exempel på våra pensionskonsulters tjänster:

 • Definiera och strukturera er pensionsstrategi för till exempel
  • Chefspensioner
  • Tiotaggare
  • Övertalighet
 • Utvärdering av pensionsplaner och -avtal för personal som ska arbeta utomlands
 • Företagsförvärv, kartläggning och utvärdering av pensionslöften
 • Underlag till not vilken behandlar ledande befattningshavares ersättningar i årsredovisningen
 • Stöd vid upphandlingar
 • Kostnadsberäkningar

Vi vill ge er en effektiv avlastning och viktig hjälp med att fatta rätt beslut i frågor som ofta har stor ekonomisk och personell betydelse.

Läs om våra specialiteter:

Hans Eklund
Tom  Möller
Sina Andersson