Vi är idag marknadsledare inom värdering av pensionsskulder enligt både svensk- och internationell standard.

Vi gör det svåra enkelt. Kraven inom IAS 19 är under ständig förändring och kan upplevas som komplexa. Vi lägger därför mycket kraft på att göra regelverket mer lättillgängligt och på att underlätta företagens rapportering. Vår rapportering bygger naturligtvis på regelverket kring IAS 19 men är också till stor del ett resultat av det nära samarbete vi har med företagen.

Vi erbjuder ett av marknadens starkaste team som säkerställer leveransförmåga, kvalitet och tillgänglighet. 

Välkommen som kund till Aktuariella tjänster på PRI - Beställ offert här

IAS 19 och US GAAP-värdering 

Värdering enligt svensk redovisningsstandard