IAS 19 och US GAAP

Vi värderar samtliga förmånsbestämda planer enligt de internationella redovisningsregelverken IAS 19 och US GAAP, till exempel ITP 2 och företagsegna planer.

Varför ska du välja oss?

  • Vår IAS 19- och US GAAP-tjänst är utvecklad i samarbete med våra kunder
  • Enkel och tydlig rapportering som underlättar er redovisning
  • Vi arbetar i ett starkt team, vilket ger minskat personberoende och säkerställer leveransförmågan
  • Vi har ett modernt systemstöd som effektivt och smidigt stödjer dina behov
  • Bred kunskap om ITP och andra förmånsbestämda pensionsplaner

Vi gör regelverket kring IAS 19 och US GAAP lättillgängligt

IAS 19 och US GAAP är två regelverk som avser ersättningar till anställda och är en del av ett mer omfattande regelverk kring koncernredovisning.

IAS 19 och US GAAP ställer krav på upplysningar om pensionsplanen och pensionsskuldens förändring under året och de antaganden som använts för värderingen ska redovisas öppet. Vi arbetar aktivt med att göra regelverken lättillgängliga och i så stor utsträckning som möjligt underlätta rapporteringen på ditt företag.

Dessa internationella redovisningsstandarder utvecklas hela tiden och vi hjälper till att hålla dig uppdaterad på vad som händer och vad som krävs för att uppfylla kraven för den finansiella rapporteringen.

Kontakta oss gärna för mer information eller beställ offert.