Delårsvärdering

Prognos av utfall och prognos för kommande år

- Med ny data och nya beräkningsantaganden.

Vid en delårsberäkning får du en prognos för det kommande räkenskapsåret - som kan användas i ert budgetarbete. Delårsberäkningar görs till reducerat pris.

Detta ingår i en delårsvärdering:

  • Koncernrapport (om flera bolag)
  • En fullständig rapport per bolag
  • Prognostiserat utfall innevarande år
  • Prognostiserad budget för kommande år

Beräkningarna görs med färsk data och aktuella parametrar.