Sedan den 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller. Det är en ny EU-förordning som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Denna nya förordning är till för att stärka skyddet för privatpersoner gällande behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i dataskyddsförordningen.

Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Här kan du läsa om hur PRI hanterar personuppgifter. Vår information om personuppgiftsbehandlingar uppdateras löpande.

Personuppgifter för dig som privatperson

Personuppgifter för dig som arbetsgivare