18 december 2020

Information till dig som omfattas av SINK , särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du som har en pågående utbetalning med tillhörande SINK-beslut behöver inte göra någonting inför år 2021.

Om du inte haft SINK-beslut tidigare ska du ansöka om det hos Skatteverket och ange före detta arbetsgivare som utbetalare. För att vi ska kunna dra rätt skatt är det mycket viktigt att skicka SINK-beslutet till PRI, som administrerar utbetalningen. 

Skicka beslutet till PRI Pensionstjänst AB, Box 7504, 103 92 Stockholm.