Pensionsspecifikationer för januari 2020 försenade

Pensionsspecifikationer för januari 2020 är försenade för Nordea och SEB. De ska vara er tillhanda under vecka 5.