29 oktober 2021

Levnadsintyg 2021

Vi har nyligen skickat ett levnadsintyg till dig som bor utomlands och får pension från oss.

Vi vill att du går till en myndighet där du bor och ber att få intyget godkänt och stämplat. Skicka sedan intyget till oss snarast möjligt via mejl eller per post, senast den 30 november 2021. Det går bra att skicka en kopia av levnadsintyget till oss om du har skickat originalet till en annan försäkringsgivare. Om vi inte får intyget i tid måste vi stoppa din pensionsutbetalning från och med februariutbetalningen 2022.

Om du bor i Stockholm kan du besöka oss, identifiera dig och lämna intyget. Vår adress är: PRI Pensionstjänst, Jakobsgatan 6, 6 trappor, Stockholm.