18 januari 2021

Alternativ pensionslösning

Banken kan komma överens med den anställde om en annan pensionslösning. Den alternativa pensionslösningen kan avvika helt eller delvis från BTP-planen. 

Det finns dock undantag: Ålderspensionen upp till 7,5 inkomstbasbasbelopp och sjukpensionen följer BTP-planen.