Kontakta oss om BTP

När du vill kontakta oss kan du välja mellan att ringa, skicka post, mejla eller att besöka oss.

Vår postadress är:
PRI Pensionstjänst 
Box 7504
103 92 Stockholm 

Besöksadressen är:
Jakobsgatan 6
111 52 Stockholm

Telefonnummer: 08-679 06 80.
Mejladress: btp@pri.se 

Våra öppettider är klockan 9.00-11.00 och 12.00-15.00.

Om du vill mejla direkt till någon av oss på PRI så är adressen förnamn.efternamn@pri.se.

PRI Pensionstjänst ABs organisationsnummer är 556695-8194 och styrelsens säte är i Stockholm.