Kontakta oss om BTP

När du vill kontakta oss kan du välja mellan att ringa, skicka post, mejla eller att besöka oss.

Vår postadress är:
PRI Pensions- och stiftelsetjänst 
Box 7504
103 92 Stockholm 

Besöksadressen är:
Regeringsgatan 28
111 52 Stockholm

Telefonnummer: 08-679 06 80.
Mejladress: btp@pri.se 

Våra öppettider är:
juni - augusti 09.00-11.00 och 12.00-15.00
september - maj 9.00-11.00 och 12.00-16.00

Om du vill mejla direkt till någon av oss på PRI så är adressen förnamn.efternamn@pri.se.

PRI Pensions- och stiftelsettjänst AB:s organisationsnummer är 556695-8194 styrelsens säte är i Stockholm.