Granit Bostad – hållbara fastigheter och långsiktig kapitalförvaltning

PRI är en av ägarna bakom Granit Bostad - ett nytt bostadsbolag som investerar i hyresfastigheter. Hållbarhet är ett nyckelord i verksamheten, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För PRI:s del signalerar satsningen på Granit Bostad även långsiktighet och hållbarhet i kapitalförvaltningen.

Bakom satsningen står också Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, försäkringsbolaget Bliwa och företaget Tenzing Invest.

Äga långsiktigt

Grundstenen i verksamheten är ett fastighetsbestånd av moderna, hållbara hyresfastigheter som kommer från Grön Bostad, ett fastighetsbolag under uppdelning som ägs av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag och företaget Byggvesta. Fokus framåt ligger på att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige, som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Granit Bostad ska fördubbla fastighetsportföljen på tre års sikt genom förvärv av fler hyresfastigheter, främst äldre befintliga bostäder men nyproduktion kan också vara aktuellt.

För PRI:s del signalerar satsningen på Granit Bostad samtidigt långsiktighet och hållbarhet i kapitalförvaltningen. Sedan tidigare finns en fastighetsportfölj, där investeringar i bostäder länge varit kärnan. Att som nu gå in som ägare i ett aktiebolag är också en del av den strategin.

- Jag ser Granit Bostad som en jätteintressant möjlighet att investera i hållbara bostäder på attraktiva orter tillsammans med andra institutioner med en likvärdig syn på långsiktighet, finansiering, avkastningskrav och även på vikten av hållbara investeringar, berättar PRI:s kapitalförvaltningschef Erik Callert.

Hållbara investeringar

Utöver att växa fastighetsportföljen har PRI byggt upp portföljer inom bland annat infrastruktur och private equity. Allt för att få en diversifierad, robust portfölj som levererar en attraktiv avkastning.

- Alternativa investeringar är också ett bra sätt att göra långsiktiga och hållbara investeringar. I vår portfölj har vi investeringar i gröna, klimatsmarta fastigheter, men även i infrastrukturinvesteringar inom förnybar energi, till exempel vindkraft, solkraft och lagring av förnybar energi, berättar Peter Ragnarsson som är ansvarig för alternativa investeringar på PRI.

I dag äger Granit Bostad fem nyproducerade fastigheter med 500 lägenheter. Senare i höst kommer beståndet omfatta 16 fastigheter med 1 500 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde överstigande fyra miljarder kronor.

Relaterade artiklar