Kapitalförvaltning + hållbarhet = sant

Idag har hållbarhetsfrågorna en given plats i kapitalförvaltningen – även hos PRI. Förändringen är tydlig och har gått snabbt. Nu handlar hållbarhet om att både minimera risker och öka avkastningen. PRI flyttar fram positionerna genom att utvärdera fond- och aktieinvesteringar på delvis nya sätt.

Det fanns en tid då hållbarhetsfrågorna handlade mycket om profilering och marknadsföring, inte minst i företag som arbetar direkt mot konsumenter. Sedan dess har mycket hänt. Idag väger också de största globala investerarna in hållbarhet i sina placeringar. Samtidigt signalerar banker och andra kreditgivare att företag som inte håller hållbarhetsmåttet kan få svårare att låna pengar i framtiden.

- Hållbarhet har blivit en tydligare drivkraft också för investerare, dels när det gäller att minska riskerna i de investeringar som görs, dels via de ekonomiska mervärden som kan skapas, konstaterar PRI:s finanschef Leif Wasing.

Genomlyser portföljen

PRI arbetar sedan länge med att ringa in hållbarhetsriskerna i den egna investeringsportföljen. Det görs av ett externt företag som två gånger per år går igenom portföljen. Denna screening säkrar att företagen inte bryter mot internationella konventioner eller brister i sitt hållbarhetsansvar. Sedan två år tillbaka görs dessutom ytterligare en analys av fonder och aktieinnehav. Samarbetspartner är SEB och en viktig utgångspunkt är FN:s hållbarhetsmål – de 17 SDG-målen.

- Genomgången bygger på olika hållbarhetsfakta, som i poängsätts och sammanfattas via ett index. På så sätt kan vi jämföra PRI:s investeringar med andra aktörer på marknaden. Och i de genomlysningar som gjorts 2019 och 2020 har vi kommit ut bra.

Fond- och aktieinvesteringarna utvärderas utifrån faktorer som koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och avfallshantering, men också gällande jämlikhetsarbete, styrelsernas sammansättning och företagens skattemoral.

- Resultatet vi får fungerar som ett kvitto för oss, men blir även ett styrmedel. Hittar vi några avvikelser så måste vi kanske tänka om får således en hemläxa att göra. 

Större inverkan

Leif Wasing har varit finanschef i PRI i 11 år och har sammanlagt arbetat i organisationen i 23 år. Under våren 2021 går han i pension, eller genomför ett livsstilsbyte som han kallar det. Under sina år i PRI har Leif kunnat följa hur hållbarhetsfrågorna fått allt större genomslag också i hans egen vardag. Och den här utvecklingen väntas inte stanna av. Tvärtom.

- Hållbarhetsfrågorna lär få ännu större inverkan framöver. Det gör att PRI och andra kapitalförvaltare får lägga mer tid och resurser på dem. Hållbarhet blir alltmer integrerat i investeringsbeslut och uppföljningsarbete. Detta kräver specialkompetens och medarbetare inom PRI som på heltid arbetar med dessa frågor, förutspår han. 

Relaterade artiklar