"Ta reda på effekterna och prata med revisorerna"

Att tryggandegrunderna för ITP 2 i egen regi ändras för första gången på 27 år är en ovanlig situation, både för kunderna och för PRI. Kennet Bergh är kreditchef inom PRI och ger ett tips till kunderna: ”Titta på vilka effekterna blir i ert företag och prata även med revisorerna”.

När tryggandegrunderna ändras är det PRI som informerar om vilka konsekvenserna blir och hjälper kunderna med de frågor som kan dyka upp. Kennet Bergh ger några exempel.

- För det första får det en resultatpåverkan och därmed också redovisningsmässiga följder. Dessutom kan likviditeten i företaget påverkas genom den särskilda löneskatten. Detta är väsentlig information och skälet till att vi tagit kontakt med kunderna för att berätta hur det ligger till.

Han betonar att effekterna är olika beroende på företag. Koncerner som tillämpar IFRS påverkas knappast alls medan företag med pensionsstiftelser nu får ett ökat avdragsutrymme. Som kund kan man logga in i vår webbtjänst för att se en prognos för hur skulden utvecklas med de nya antagandena. På vår webbplats och i webbtjänsten finns även svar på en mängd frågor gällande de nya antagandena och dess effekter för företagen.

Att det är PRI ideell förening som sätter PRI-räntan är inte känt för alla. Att denna fristående förening dessutom har PRI i namnet kanske bidrar till en viss förvirring. Rollerna är dock tydliga, där PRI Pensionsgaranti – baserat på tryggandegrunderna – kreditförsäkrar och administrerar pensionsutfästelserna, vilket bland annat innebär beräkning av pensionsskuld och prognoser kring den framtida skuldutvecklingen.

- Vad som däremot inte påverkas när tryggandegrunderna ändras är pensionsutbetalningarna och kundernas riskexponering. Vi ställer således inte några nya krav på företagen gällande säkerheter. Kreditförsäkringspremien ändras heller inte som en följd av detta, den baseras på den nya premiemodell PRI nyligen infört. 

Läs även intervjun med Björn Nilsson i PRI ideell förening om nya tryggandegrunder 

Frågor och svar om nya tryggandegrunder

Relaterade artiklar