Digital dominans i vårens utbildningar

Rekordmånga deltagare och en mix av digitala och traditionella utbildningar – så ser det ut när vårens PRI-utbildningar summeras. Tre av fyra utbildningar har genomförts digitalt. Det digitala ger flexibilitet, men ökar samtidigt kraven på dialog och delaktighet.

Det är PRI:s fyra klassiska utbildningar som genomförts under våren. Nära 230 personer har deltagit och det är rekordmånga. En förklaring är att tre av fyra utbildningar erbjudits via Teams, där antalet deltagare kan vara större. Exempelvis lockade årets redovisningsutbildning drygt 90 personer. Digitala upplägg skapar alltså möjligheter, men ställer även nya krav.

- Alla deltagare måste få chans att komma till tals och ställa frågor, så det gäller att alla känner sig sedda och delaktiga, konstaterar PRI:s Annika Teljfors, som ansvarar för redovisningsutbildningen.

Vika tid åt frågor

Annika och två kollegor har genomfört redovisningsutbildningen tillsammans. Två av dem höll i själva utbildningen medan den tredje ansvarade för ”chatten”, där deltagarna hela tiden kan ställa frågor och avbryta om det är något de inte förstår. På så sätt hjälper chatten till att skapa dialog. Utbildningen delas upp i några avsnitt. Efter varje sådant avsnitt hålls en kortare frågestund, bland annat via verktyget Forms i Teams som kan hantera omröstningar och fungera som chattforum.

- Eftersom vi genomför utbildningen via Teams har utbildningen även kortats och genomförts på cirka två och en halv timme. Den sista halvtimmen viks helt åt frågor och uppföljningar. Det bidrar till att vi får en dialog och känsla av delaktighet.

I år tog Annika ett nytt grepp för att levandegöra den utvärdering alla deltagare ombeds att göra. Den sista Forms-frågan som skickades ut löd kort och gott ”beskriv med ett ord vad du tyckte om dagens utbildning”. Resultaten sammanställdes sedan i ett så kallat ordmoln som alla fick ta del av.

Ett levande verktyg

Under 2021, som präglades av pandemin var alla utbildningar digitala. Men att som under våren erbjuda utbildningar både digitalt och live-utbildningar menar Annika är ett bra upplägg. Antalet deltagare kan som sagt höjas på ett enkelt sätt om intresset är extra stort.

- Det känns också som att företagen vant sig vid att mötas digitalt. Det blir ett kortare avbrott i vardagen för dem, utan restider och reskostnader samt med mindre påverkan på miljön. Och parallellt med det digitala kan vi erbjuda traditionella utbildningar för dem som föredrar det.

- När man ger digitala utbildningar gäller det att hänga med i utvecklingen och säkra att ett verktyg som Teams används på rätt sätt, poängterar hon. Det handlar om att ta vara på möjligheterna så det vi erbjuder känns levande och skapar engagemang.

Apropå utvärderingar skrev en deltagare så här när intrycken summerades: ”Jag vill bara poängtera hur proffsigt ni hanterar era Teamsutbildningar med tydlig info i början om tekniken med mera.”

PRI:s utbildningar genomförs nästa gång under hösten 2022. De fyra utbildningar som då erbjuds är: Företagens kollektivavtalade pensionsplaner, Företagens pensionsplaner utöver kollektivavtal, Redovisning av ITP 2 i egen regi samt IAS 19-utbildning. På PRI.se finns en presentation av ITP 2 i egen regi i form av en kort film. Redovisningsfilmerna nås av våra inloggade kunder i webbtjänsten.

Relaterade artiklar