Hållbarhet som berikar kapitalförvaltningen

Nu tar Michael Timm över som chef för PRI:s kapitalförvaltning och hållbarhetsarbete. Det gör han i ett läge när hållbarhetsaspekterna är självklara för att nå de långsiktiga avkastningsmålen och där hållbarhet i allmänhet är i fokus för PRI.

Kapitalförvaltning och hållbarhetsarbete går hand i hand inom PRI. Michael Timm är chef för bägge dessa områden och det är en kombination han är van vid, bland annat från hans tid inom SPP.

- Här arbetade jag redan 2011 med att investera i gröna obligationer. Inom aktieförvaltning utvecklade vi en fondprodukt som döptes till SPP Plus, där vi aktivt valde in bolag med hög hållbarhetsprestanda, säger han.

Oberoende och ömsesidigt

Michael Timm har arbetat med kapitalförvaltning i drygt 20 år, inom pension och försäkring med allt vad det innebär av samverkan med aktuarier och olika typer av riskanalyser. Han kommer närmast från Nordea, men sökte sig till PRI eftersom han lockas av att arbeta i ett bolag som både är oberoende och ömsesidigt.

- I kapitalförvaltningen är vi inte bundna till vissa produkter eller leverantörer, utan kan fritt välja våra placeringar. Kunderna som samtidigt är våra ägare förstår att vi styrs av att de ska få så bra långsiktig avkastning som möjligt.

I strävan efter denna långsiktiga avkastning har alltså hållbarheten en given roll. Michael betonar att det inte finns någon motsatsförhållande mellan att både vara hållbar och nå en hög avkastning. Han ger flera exempel hur det fungerar i vardagen, exempelvis att PRI får en bättre riskjusterad avkastning genom att styra undan från de värsta hållbarhetsriskerna.

- Genom att investera i företag med fokus på hållbara lösningar tar vi även vara på möjligheter att investera i framtidens vinnare, betonar han. Sist men inte minst ska vi ta vårt samhällsansvar. Det gör vi genom att styra PRI:s kapital till verksamheter som tar ansvar och bidrar till en hållbar omställning.

Utöver kapitalförvaltning har PRI definierat tre fokusområden för hållbarhet: ansvarsfull kreditförsäkring, hållbart medarbetarskap och lönsamma och effektiva tjänster.  

- Jag ser fram emot att arbeta med hela PRI:s produktsortiment och tillämpa hållbarhetsaspekter inom på hela PRI. Det handlar om att skapa värde för våra kunder, att vara en attraktiv arbetsplats och att ta vårt samhällsansvar.

Sprida kunnandet

PRI:s samordnade arbete med hållbarhet och kapitalförvaltning menar Michael dessutom är något som kunderna kan komma att dra nytta av på nya sätt. 

- Många kunder har egna pensionsstiftelser. Även här kan vårt kunnande göra skillnad och bidra till stiftelsernas kapitalförvaltning når sina mål.

Michael tillträdde i mitten av maj och för egen del siktar han nu på att fördjupa kunnandet om PRI:s investeringsportfölj. Ett annat mål denna första tid är att skaffa sig en tydligare bild av hur den kapitalförvaltning han ansvarar för harmonierar med PRI:s skuldsida.

- Det är också viktigt för mig att sätta mig in i vad PRI står idag inom hållbarhet i stort, för att kunna vara med att ta det ett ytterligare steg.

Relaterade artiklar