PRI Pensionsgaranti säljer delar av sin stiftelseverksamhet till Meriti AB

PRI renodlar sin verksamhet genom att fokusera på sina kärnkunder och större organisationer. Som ett led i detta har PRI beslutat att sälja dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB, och har den 27 april 2022 ingått ett avtal om försäljning till Meriti AB. Försäljningen omfattar endast den del av stiftelseverksamheten som består av cirka 450 mindre pensionsstiftelser kopplade till ägarledda bolag.

– Med denna förändring visar vi tydligt att vi följer vår tillväxtstrategi att vara kundens kompetenscenter inom administration och konsultrelaterade tjänster. I vår målgrupp ingår större pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser och övriga stiftelser. Däremot ingår inte pensionsstiftelser kopplade till mindre, ägarledda bolag, säger Jonas Jonsson, vd på moderbolaget PRI Pensionsgaranti. Jonas fortsätter: – Vi är mycket glada över att Meriti AB köper den här delen av vår stiftelseverksamhet. De har förutsättningar att växa denna affär och skapa mervärde för kunderna.

Med i försäljningen följer de medarbetare som främst arbetar med pensionsstiftelser kopplade till ägarledda bolag. Den verksamhet som ingår i PRI:s målgrupp, samt personal som inte ingår i försäljningen, kommer att föras över till PRI:s dotterbolag PRI Pensionstjänst AB.

Meritis vd Fredrik Mattsson tillägger:
– Affären är i linje med vår ambition att öka vår marknadsandel inom stiftelseadministration och förvaltning. Affären kommer att stärka koncernen då det finns bra synergier med befintlig verksamhet. Vi stärker även koncernens samlade kompetens genom den mångåriga kunskap och erfarenhet som följer med personalen från PRI.

För mer information, välkommen att kontakta:
Annika Viberud, vd PRI Stiftelsetjänst AB 031-778 30 44
Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti 08-679 06 97

 

Relaterade artiklar