PRI renodlar verksamheten och byter bolagsnamn

PRI Pensionsgaranti säljer den 3 oktober 2022 värdepappersbolaget PRI Stiftelsetjänst och flyttar samtidigt kvarvarande stiftelsetjänster till vårt dotterbolag PRI Pensionstjänst.

För att bolagsnamnet ska överensstämma med verksamheten byter PRI Pensionstjänst AB namn till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB. Våra tjänster och leveranser fortsätter som tidigare och det kommer vara samma organisationsnummer. 

Relaterade artiklar