Win-win med ITP 1 i egen regi

ITP 1 i egen regi är modellen för Bröderna Börjessons Bil AB. 80 procent av medarbetarna valde erbjudandet företaget nyligen gav – ett erbjudande som ska ge lägre kostnader för företaget och bättre pension för medarbetarna. PRI både kreditförsäkrar och administrerar lösningen.

En win-win-situation alla inblandade får ut något positivt av. Det var syftet när Börjessons Bil valde att satsa på ITP 1 i egen regi.

- Till bilden hör att vi sedan 2009 haft en pensionsstiftelse för ITP 2 i egen regi, som genererat stora övervärden. Via övervärdena har vi inte fått några pensionskostnader alls och även kunnat finansiera en del av våra arbetsgivaravgifter för allmän pension, berättar Per H Börjesson, som är en av ägarna till Börjessons Bil.

Attraktivt erbjudande

Den här starka utvecklingen gav ”blodad tand” när familjeföretaget - med 400 anställda och ett tjugotal service- och försäljningsanläggningar i södra och västra Sverige – bestämde sig för ITP 1 i företagets egen regi.

- Med hjälp av konsultföretaget Intelligencia tog vi fram ett attraktivt erbjudande, som godkänts av ITP-nämnden. Då de anställda får en del av den överavkastning som stiftelsen genererar kommer de att få högre pension än andra löntagare.

- Om företaget kan bygga upp ett övervärde i stiftelsen kan Börjessons Bil på lång sikt även få lägre kostnader för tjänstepensionerna, fortsätter han. Dessutom blir de förmånliga pensionsvillkoren ett sätt att locka nya anställda till företaget.

Företagets erbjudande är ett av totalt cirka 15 alternativ medarbetarna kunnat välja mellan via Collectum. Vid informationsmöten tidigare i år presenterades innehållet i det egna alternativet, som 80 procent av de tillfrågade slutligen valde.

Långsiktigheten viktig

Som Per H Börjesson ser det passar ITP 1 i egen regi bra i företag som är långsiktiga, särskilt i familjeföretag där ägandet är stabilt över tiden.

- Förutom att det är lite mer administration när det gäller ITP 1 i egen regi, så måste man ta ansvar för stiftelsens kapitalförvaltning. Det kan man dock välja att lägga ut externt och behöver inte vara komplicerat.

Via vd-rollen i Investment AB Spiltan är Per H Börjesson samtidigt en välkänd investerare, som i högsta grad är involverad i hur kapitalet i Börjessons Bil pensionsstiftelser förvaltasKreditförsäkringen hanteras av PRI Pensionsgaranti och administrationen av PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

- Vi samarbetar sedan tidigare med PRI kring administrationen av vår ITP 2-stiftelse. Och eftersom detta är deras huvudmarknad så var det naturligt att också anlita PRI gällande ITP 1.

Den nya planen sjösattes under våren. Per H Börjesson kan konstatera att eftersom stiftelsen ännu inte börjat förvalta något kapital har den inte påverkats av börsnedgången 2022. Svängningar på finansmarknaderna är något som hela tiden finns med i bilden.

- Därför gäller det återigen att ha en långsiktig verksamhet, där företaget har kapital som vid behov kan stötta den egna pensionsstiftelsen och ger en stabil bas att stå på, säger han.

Det har Börjessons Bil.

Relaterade artiklar