Ally kopplar grepp om helheten

Ally Eriksson har bytt från att arbeta med stiftelser till att verka inom hela PRI:s affärsutveckling. I sin nya roll ska hon bland annat väva ihop våra tjänster i starka helhetslösningar. Det handlar om att tillgodose behoven där nyttan för kunden alltid är i centrum - och långsiktigheten!

Kort bakgrund om dig och din roll på PRI

Jag har jobbat inom PRI:s stiftelseverksamhet i cirka sex år, nu senast som produktägare för området avkastningsstiftelser. När jag började på PRI hade jag bakgrund från bank, där jag arbetat flera år med bland annat stiftelsefrågor. I rollen som produktägare har jag drivit utvecklingen inom avkastningsstiftelser, med fokus på att skapa fördelar för kunderna genom exempelvis effektiva processer och hänsyn till de omvärldsfrågor som påverkar deras verksamheter.

Berätta mer om din nya roll

Sedan oktober förra året arbetar jag med affärsutveckling inom Affär och kund som är en del av PRI:s matrisorganisation. Här är vår roll att hålla ihop kundarbetet över PRI:s olika tjänsteområden. Målet är att se till helheten genom att nyttja våra erbjudanden och resurser. Det handlar om att väva ihop allt från kompetens till system på ett effektivt sätt. Vi tar även fram affärsstrategier, formar erbjudanden och paketerar tjänsterna på ett kundanpassat och lättillgängligt sätt. En del av detta berör förstås vår stiftelseverksamhet där jag i allra högsta grad är involverad.  Vi breddar oss nämligen avseende avkastningsstiftelser, där jag är med och utvecklar vårt erbjudande.

Vilka är dina erfarenheter hittills i din nya roll?

Det är spännande att arbeta i ett bredare perspektiv. Det finns stor kompetens och nära relationer till kunderna. Att få vara med och utveckla dessa och samtidigt arbeta med hur vi kan lyfta fram kompetenser och dra mer nytta av tekniken är väldigt roligt. Vi tittar mycket på de möjligheter som finns genom att driva på effektivisering med hjälp av digitalisering. I det arbetet ska vi använda den nära relation vi har till kunderna för att ta fram effektiva, säkra och relevanta tjänster. 

Något annat du tycker är viktigt i utvecklingen av kunderbjudandet?

 Att vi är långsiktiga och hållbara, det vill säga att våra tjänster och erbjudanden ska vara relevanta även i framtiden. Det kräver i sin tur ett långsiktigt perspektiv i utvecklingen av kunderbjudandet och en förmåga till anpassning.

Relaterade artiklar