Ett händelserikt 2023

Det har varit en orolig värld de senaste åren vilket tyvärr inte ändrats 2023, med fortsatt stor osäkerhet. För PRI har 2023 varit ett år med stort fokus på att i dialog med våra kunder utbilda och lära mer om pension i egen regi. Även under 2023 har inflationen varit hög om än inte på de tämligen extrema tvåsiffriga nivåerna som vi hade under 2022. Värdesäkringen av ITP 2 har fastställts 6,48 procent per den 1 januari 2024.

Det har för många vunnits stora lärdomar om pension i egen regi och hur de olika delarna samverkar till en stabil helhet. En helhet där företagen kan finansiera hållbar tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt genom att ha sin pensionsskuld i balansräkningen.

Under året har vi i våra nya lokaler i Stockholm och även på plats i Göteborg men framförallt i de digitala kanalerna träffat mer än 700 deltagare på våra utbildningar. Vi kan nu nå många fler och då oavsett var i Sverige eller för den delen världen man befinner sig och satsar på att träffa än fler under 2024 oavsett om det är på en utbildning, en nätverksträff, ett kundmöte eller i något annat sammanhang.

Vi har ökat antalet kunder på stiftelsetjänst där vi utöver fler pensionsstiftelser även har fått ett stort antal nya avkastningsstiftelser som nya kunder, vilket befäster PRI:s position som en av de ledande aktörerna inom stiftelseområdet.

Och precis som tidigare jular donerar PRI och personalen pengar till ett välgörande ändamål istället för kund- och personalgåvor. I år har personalen röstat fram att pengarna skänks till Läkare utan gränser.

Vi på PRI önskar en god jul och ett riktigt gott nytt år!
Ta hand om dig, din familj, dina vänner och om du kan - någon till!

Allt gott,
Patrik Hökfelt, chef affär

Relaterade artiklar