Följ skuldutvecklingen via webbtjänsten

Vid de två senaste årsskiftena har pensionsskulden för ITP 2 i egen regi ökat mer än den brukar göra. Gör regelbundet prognoser via webbtjänsten för att få en bild av den förväntade skuldutvecklingen och för att undvika framtida överraskningar.

I januari 2022 och i januari 2023 ökade pensionsskulderna för ITP 2 i egen regi kraftigt på bara en månad. I januari 2022 berodde det på förändrade beräkningsgrunder och i januari 2023 berodde det på att de intjänade pensionsrätterna räknades upp med en ovanligt hög inflation på 10,84 procent .

Inflationsprognoserna från bland annat Riksbanken och regeringen indikerar att det kan bli en hög uppräkning av pensionsskulderna även i januari 2024.

Uppräkningen av de intjänade pensionsrätterna i januari på grund av inflation är inte något nytt. Från början av 1998 till början av 2021 var dock den genomsnittliga uppräkningen bara drygt en procent per år, vilket gjorde att denna uppräkning bara blev en mindre del av den totala skuldförändringen.

Vi påminner om att det går enkelt att via vår webbtjänst följa hur ett företags pensionsskuld utvecklar sig månad för månad. Där går det även att göra prognoser med egna antaganden för hur skulden förväntas utveckla sig under resten av det innevarande året och under de kommande åren. Använd gärna dessa prognoser i ert budgetarbete och uppdatera dem ofta för att minska risken för stora överraskningar.

Relaterade artiklar