Kreditförsäkringspremier för 2024

Styrelsen för PRI Pensionsgaranti har beslutat att höja minimipremien till 12 500 kronor från och med år 2024. Övriga premienivåer är oförändrade.

Läs mer om kreditförsäkringspremien 

Relaterade artiklar