Samarbetsavtal mellan PRI och AON förlängt med ytterligare fem år

PRI:s samarbete med AON innebär att vi kan erbjuda internationell koordinering för koncerner med verksamhet i flera länder, inklusive lokal kompetens inom det aktuariella området, redovisning och skatter.

PRI och AON har sedan 2015 haft ett samarbetsavtal avseende aktuariella tjänster som nu har förlängts med ytterligare fem år. I samband med att det ursprungliga avtalet tecknades tog PRI över samtliga AON:s IAS 19/US GAAP-kunder i Sverige.

Samarbetet med AON har varit mycket lyckat och innebär bland annat att PRI kan erbjuda internationell koordinering för koncerner med verksamhet i flera länder.

PRI i Sverige koordinerar de internationella uppdragen och kan förutom ren aktuariell kompetens även erbjuda kompetens kring redovisning och skatter - lokalt i respektive land. 

Relaterade artiklar