Ett år av mycket regelverksarbete kombinerat med kompetensutveckling

Under 2024 kommer vi fortsätta utveckla PRI för att kunna erbjuda våra kunder relevanta tjänster av hög kvalitet. Vi fortsätter att bygga kompetens inom våra tjänsteområden och sprider denna kompetens till våra kunder.

Under de kommande åren kommer kraven på oss att öka när det gäller regelverk.  Cyberhoten har påskyndat det nya regelverket för informationssäkerhet för finansiella företag, DORA (Digital Operational Resilience Act), ett viktigt regelverk som börjar gälla i januari 2025 och som kommer att stötta vårt fortsatta arbete i att stärka informationssäkerheten. Till det kommer PRI att från år 2026 omfattas av det nya hållbarhetsregelverket CSRD. Under 2024 kommer vi därför behöva ta viktiga steg i att förbereda oss för dessa två regelverk. 

Parallellt arbetar vi med att ta fram en partiell intern modell för solvenskapitalberäkningar, något som Finansinspektionen ålagt oss att göra. Projektet påbörjades 2023 och kommer att pågå under flera år, med särskilt fokus under 2024. Vi är trygga i vår förmåga att leverera en hållbar modell och känner oss samtidigt säkra i PRI:s starka finansiella ställning

Tillbaka till vår kompetens och våra tjänster. Vårt fokus kommer vara att fortsätta leverera värde till er kunder med produkter och tjänster men även i form av kompetenshöjande aktiviteter som olika former av utbildning. Det parallella arbetet med regelverk och andra krav kommer att stärka informationssäkerheten på PRI och skapa en än mer hållbar leverans.

Vi från PRI önskar er en riktigt fin vår!

Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti

Relaterade artiklar