Förenklad pensionering med ny digital formulärtjänst från Kivra

Ett nytt digitalt formulär gör det enkelt och säkert att lämna alla nödvändiga uppgifter för den som är på väg att gå i pension. Den nya tjänsten är resultatet av ett samarbete mellan PRI och Kivra.

PRI:s samarbete med Kivra påbörjades 2022 med en digital brevlåda för utskick till privatpersoner anslutna till Kivra, vilket successivt har utökats till att omfatta fler av PRI:s tjänster. Nu har samarbetet tagit ytterligare ett steg med ett nytt digitalt formulär som ger privatpersoner möjlighet att sammanhållet och med verifierade bankuppgifter lämna all relevant information inför pensioneringen.

– Vi vill finnas där våra kundföretag och privatpersoner är i sin vardag och nå dem i de digitala kanaler de redan använder. Genom vårt partnerskap med Kivra blir det enkelt och smidigt säger Patrik Hökfelt, vd på PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

Inför pensioneringen gör privatpersoner flera val och meddelar dessa till PRI. Man kan även välja att skjuta upp sin pensionering och i stället fortsätta att arbeta. Val av bank och kontonummer för utbetalning hanteras också via formulärtjänsten, som ersätter tidigare manuellt inskickade blanketter.

– När PRI via Kivras digitala formulär inhämtar all information från privatkunderna som behövs i samband med en pensionering innebär det ett förenklat arbetssätt för oss och en effektivisering av hela pensioneringsprocessen, säger Stefan Arbrink, PRI:s chef för affärsutveckling.

– Vi är glada att PRI tagit det här steget. De blir först ut med att samla in viktig information på det här sättet – i ett och samma formulär kan man ange allt från datum för pensionens start till att välja vilket konto betalningen ska göras till. Tillsammans gör vi processen smidigare för kunderna. Med oss har de en kanal de litar på och känner sig trygga med. Vår förhoppning är att fler aktörer vill haka på och förenkla för sina kunder med digitala formulär, säger Henrik Lönnevi, vd på Kivra.

Starkare säkerhet och bättre miljö

Omkring 80 procent av PRI:s aktiva privatpersoner är anslutna till Kivra. Förutom ökad enkelhet i hanteringen betonar Stefan Arbrink att också säkerheten förstärks genom att inloggningen och val av kontonummer sker direkt via kundens bank. Även leveranssäkerheten bedöms öka med digitala formulär. En annan fördel med samarbetet med Kivra är minskad pappersförbrukning jämfört med vanliga utskick, vilket har en positiv miljöpåverkan.

– Miljö, kvalitet och säkerhet i våra tjänster är av största vikt för oss och har därför präglat mycket av arbetet, säger Stefan Arbrink. 

Ökad effektivitet och framtida möjligheter

- Att hämta information via digitala formulär kan hjälpa till att förenkla andra informationsflöden hos oss. Det kan bli fler lösningar tillsammans med Kivra, säger Stefan Arbrink, som fortsätter med att det samtidigt pågår andra initiativ på PRI för att öka effektiviteten i organisationen och göra den mer digital.

Relaterade artiklar