PRI lämnar 400 miljoner kronor i återbäring

Tack vare ett mycket starkt resultat för 2023 föreslår PRI Pensionsgarantis styrelse att företagets ägare får 400 miljoner kronor i återbäring.

Trots en turbulent omvärld som påverkat den finansiella sektorn presenterar PRI Pensionsgaranti ett helårsresultat för 2023 på 2 506 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. Kapitalavkastning har under året varit 7,9 procent. Bolagets solvenskvot ligger på 230 procent och utgör en trygg buffert för verksamheten. Även dotterbolaget PRI Pensions- och stiftelsetjänst har utvecklats positivt med en betydande ökning av intäkterna.

– Det känns bra att få redovisa ett så gediget resultat och att återigen få visa den finansiella styrkan i PRI Pensionsgaranti. En portföljavkastning på 7,9 procent står starkt även jämfört med många andra försäkrings- och tjänstepensionsbolag, säger PRI:s vd Jonas Jonsson.

– Att vi kan ge en så stor återbäring till våra drygt 1 000 kreditförsäkringskunder är extra glädjande och visar på styrkan i systemet med pension i egen regi. Det är en fantastisk finansieringsform, inte minst för behoven i tider av omställning, säger Jonas Jonsson.

Relaterade artiklar