Två nya ledamöter i PRI Pensionsgarantis styrelse

Tisdagen den 14 maj höll PRI Pensionsgaranti sin ordinarie bolagsstämma. På stämman valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Ingrid Tersander Albinsson och Nils Henriksson.

Ingrid Tersander Albinsson har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, bland annat som kapitalförvaltningschef på sjunde AP fonden. Nils Henriksson är sedan 2005 vd för SEB Trygg Liv Gamla. Kristina Ensgård omvaldes till styrelsens ordförande.

PRI Pensionsgarantis styrelse består efter bolagsstämman av följande ledamöter:

 • Kristina Ensgård (ordförande) 
 • Catrin Fransson
 • Nils Henriksson
 • Lena Eliasson
 • Ingrid Tersander Albinsson
 • Anders Osberg
 • Anders Canemyr
 • Martin Wästfeldt
 • Hans Norin
 • Thomas Eriksson
 • Erica Ropero

Vid bolagsstämman gick vd Jonas Jonsson igenom verksamhetsåret 2023, där PRI Pensionsgaranti hade ett starkt resultat om 1 874 miljoner kronor efter skatt samt ett beslut att ge en återbäring på 400 miljoner kronor till PRI Pensionsgarantis kunder.

Relaterade artiklar