Vi förstärker inom flera områden

Vi förstärker i sommar organisationen inom tre olika områden med ny chef för compliance, en senior business controller samt med en ny företagsstyrningscontroller.

Den 10 juni började Nina Skyttmo som ny chef compliance på PRI. Nina har en bred erfarenhet från både compliance och informationssäkerhet och kommer närmast från Avtalat där Nina var ansvarig för Privacy och informationssäkerhet.

Samma dag började Jennifer Eliasson som senior business controller hos PRI. Jennifer kommer närmast från Länsförsäkringar där hon de senaste fem åren arbetat som business controller.

Den 24 juni började Kristina Vedung som företagsstyrningscontroller. Kristina kommer närmast från Bluestep bank där hon varit senior risk officer och innan det var Kristina chief risk officer på SPP under många år.

– Med sina breda erfarenheter från olika bolag kommer Nina, Jennifer och Kristina att vara ett starkt tillskott till PRI och vår framtida utveckling, säger Jonas Jonsson, vd PRI Pensionsgaranti.

Relaterade artiklar