Arbetsgivardeklaration på individnivå

Här har vi samlat all vår information om månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI.

Från och med den 1 januari 2019 ska redovisning i arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL ske på individnivå för samtliga arbetsgivare. Redovisning på individnivå innebär att arbetsgivare i arbetsgivardeklarationen redovisar det belopp som utgetts som ersättning för arbete till en viss person under en redovisningsperiod. Detta omfattar även pensioner i egen regi. Gällande Företagsegna planer har detta varit igång sedan 2019. För ITP 2 i egen regi påbörjas däremot redovisning i arbetsgivardeklaration på individnivå från och med januari 2023.

Frågor och svar AGI för ITP 2

Här hittar du PRI:s utbildningsmaterial gällande AGI 

 

Information om AGI för företagsegna planer

9 februari 2021 - Praktisk hantering av AGI för företagsegna pensionsplaner. 

Artiklar om information och utbildning