Vad är ITP 2?

ITP 2 är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare. ITP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är garanterad och bestämd i förväg utifrån en fastställd plan. Hur mycket pension det blir beror bland annat på slutlönen och hur länge man är med i planen. Pensionen beräknas på den lön som rapporteras av arbetsgivaren till Collectum.

ITP 2 är ett tjänstepensionspaket med flera delar:

  • Ålderspension ITP 2 som betalas ut så länge du lever från 65 år.
  • ITPK, en kompletterande premiebestämd pension. Premien, som medarbetaren själv får placera inom valbara ITPK-valsbolag, är två procent av lönen.
  • Familjepension, ersättning till efterlevande vid dödsfall.
  • Sjukpension, ersättning vid långvarig sjukdom.
  • Därtill kommer TGL - Tjänstegrupplivförsäkring som är ett engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall.

Hur mycket ålderspension ger ITP 2?

  • 10 procent av slutlönen mellan 0-7,5 inkomstbasbelopp.
  • 65 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp.
  • 32,5 procent av lönen mellan 20-30 inkomstbasbelopp.

För att få full pension enligt ovan krävs 30 års intjänande i planen.

Ålderspension ITP 2 kan finansieras i egen regi.

Läs mer om ITP på Collectums webbplats

Artiklar om ITP 2