PRI Pensionsgaranti lämnar 400 miljoner kronor i återbäring

Tack vare ett mycket starkt resultat för 2023 föreslår PRI Pensionsgarantis styrelse att företagets ägare får 400 miljoner kronor i återbäring.

2023 var ett år med låga skadekostnader och god kapitalavkastning, vilket innebär att PRI Pensionsgarantis konsolidering är så stark att återbäring enligt bolagets riktlinjer ska övervägas. Resultatet för år 2023 uppgick till 2 506 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. 

Återbäringen baseras på de kreditförsäkringspremier som ett kundföretag betalat in de senaste tio åren och förutsätter att företaget var kreditförsäkringskund den 1 januari 2024.  Utbetalning planeras till i maj/juni 2024. 

Frågor och svar