10 maj 2022

Frågor och svar försäkrad

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna för dig som är försäkrad inom FTP.

Sidan uppdateras löpande.

Utbetalning av pensioner
När kommer pensionsutbetalningen?

Pensionen betalas ut den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en helgdag betalas pensionen ut på vardagen innan den 25:e.

Behöver jag ansöka om min pension när jag fyller 65 år?

Nej du behöver inte kontakta oss. Vi skickar ett pensionsbesked och en svarsblankett till dig fyra månader innan du går i pension. I blanketten kan du bland annat anmäla uttagstid och bankkontonummer för utbetalning.

Jag har en pågående pensionsutbetalning sedan tidigare. Behöver jag skicka in mina kontouppgifter till PRI nu när PRI har tagit över hanteringen efter Skandikon?

Du behöver inte göra någonting. Utbetalningen kommer att göras till samma bankkonto och på samma utbetalningsdag som tidigare. Vi kommer att skicka en pensions­specifikation i samband med första utbetalningen, vid förändrade belopp samt i januari varje år. Första utbetalning från oss sker i maj 2022. 

Hur gör jag om jag vill ändra mitt konto?

Kontakta oss via mejl till ftp@pri.se om du vill ändra bankkonto, så skickar vi en blankett till dig.

Vilken skatt drar ni?

Vi drar preliminärskatt med 30 procent om du inte meddelar oss något annat. Kontakta oss via mejl till ftp@pri.se om du vill ändra din skatt.

Ålderspension
Måste jag göra några val?

FTP 2 är en förmånsbestämd pension, du behöver med andra ord inte göra något val avseende hur pengarna ska förvaltas. I den kompletterande pensionen, FTPK, kan du däremot välja hur pengarna ska förvaltas. Detta val gör du på Valcentralens hemsida. 

Hur mycket får jag i ålderspension från FTP när jag fyller 65 år?

Varje år får du ett pensionsbesked av oss. Det är en prognos för hur stor din pension blir per månad. Hur mycket du får i pension beror bland annat på hur länge du har arbetat samt på din lön när du går i pension. 

Jag har en intjänad pension (fribrev) i FTP 2. Behöver jag ansöka för att ta ut min pension?

Din intjänade pension (fribrevet) betalas ut från 65 års ålder. Vi skickar ett pensionsbesked till dig fyra månader innan du går i pension.

Kan jag ta ut min intjänade pension (fribrev) tidigare än från 65 års ålder?

Om du slutat din anställning kan du ta ut din pension tidigast från 55 års ålder. Det är reglerna i inkomstskattelagen som avgör när detta alternativa uttag av din ålderspension tidigast kan ske. Uttaget måste ske i pensioneringssyfte. 

Kontakta oss på ftp@pri.se om du vill ha en blankett för ansökan om förtida uttag.

Efterlevandepension
Vilka olika typer av efterlevandeskydd finns det i FTP och FTPK?

I FTP 2 omfattas du av Särskild Barnpension på lön upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Du har även Familjepension om du har en inkomst som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. I din tjänstepension ingår även Obligatoriskt familjeskydd utan att du behöver göra något val.

I din kompletterande tjänstepension FTPK har du möjlighet att ytterligare förstärka ditt efterlevandeskydd där du kan välja till: 

  • Återbetalningsskydd – Ditt kvarstående kapital i FTPK går till efterlevande om du dör innan ålderspensionen är färdigutbetald.
  • Familjeskydd – Du kan välja nivå och utbetalningstid på familjeskyddet, allt från ett prisbasbelopp i fem år, till fyra prisbasbelopp i 20 år.

Val gällande återbetalningsskydd samt familjeskydd görs på Valcentralen där du även kan läsa mer om återbetalningsskydd samt familjeskydd.

Övrigt
Varför får jag inte min post digitalt?

PRI håller på att vidareutveckla vår webbtjänst för privatpersoner och vi räknar med att du ska kunna få dina dokument den vägen efter årsskiftet. Det innebär att du kommer få dina utskick per post tills vidare och inte som tidigare till Kivra.