1 april 2022

Frågor och svar medlemsbolag

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Sidan uppdateras löpande.

Webbtjänsten
Hur får vi tillgång till PRI:s webbtjänst?

Företaget måste teckna ett avtal om webbtjänsten med PRI. Innan ni tecknar avtal ska ni ha utsett en person som ska fungera som behörighetsansvarig inom företaget eller koncernen.

Namn och personnummer på behörighetsansvarig ska anges på avtalet, vilket ska signeras av behörig firmatecknare. Här tecknar du avtal. 

Vad gör en behörighetsadministratör?

Längst upp till höger här på webbplatsen klickar du på Logga in och sedan Behörighetsadministration. Väl inne kan du lägga till användare, bestämma på vilken nivå din kollega ska se uppgifter, på företagsnivå eller på individnivå.

Du ansvarar också för att stänga behörigheter när en användare inte längre ska ha tillgång till tjänsten, till exempel när användaren slutar sin anställning.

Mer detaljerad hjälp om hur du gör finns under fliken Hjälp inne i behörighetsadministrationen.

Hur kommer jag in i webbtjänsten?

Längst upp till höger här på webbplatsen klickar du på Logga in och sedan Webbtjänsten – företag. För att kunna logga in måste behörighetsansvarig på ditt företag har lagt upp dig som användare och du måste ha BankId.

Om du vet att du inte är behörig användare vänder du dig till behörighetsansvarig på ditt företag. Om du inte vet vem det är du välkommen att kontakta oss på PRI.

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i webbtjänsten?

När du loggat in på webbtjänsten ser du vilka tjänster du har tillgång till. Prata med behörighetsansvarig på företaget om du behöver ändra dina behörigheter.

Vilka filer kan vi ladda upp till PRI?
  • Löneändring, nyanmälan och avanmälan (dessa filer har olika kolumninnehåll)
  • Sjukanmälan
  • Friskanmälan

Möjliga filformat är:  

  • Excel
  • csv
Fakturering
När måste vi rapportera till PRI för att uppgifterna ska komma med på nästa faktura?

Ni behöver vara klar med rapportering till PRI senast den 20:e varje månad, eller vardag innan 20:e om det infaller på en helgdag, för att uppgifterna ska komma med på nästa faktura.

Hur ser faktureringsrutinerna ut?

PRI fakturerar för innevarande månad. Fakturadatum är 25:e eller vardagen efter om 25:e infaller på en helgdag. Förfallodag infaller efter 20 dagar.

FTP-planen
Vart kan våra anställda vända sig med frågor om FTP 2?

Utöver den information som finns här på webbplatsen kan de mejla till vår kundtjänst, ftp@pri.se

Vart kan våra anställda vända sig med frågor om sin FTPK?

Valcentralen hanterar FTPK. Tipsa gärna era anställda att gå in på valcentralens webbplats.

Var kan våra anställda läsa mer om sin tjänstepension?
Vad kostar FTP 2?

Premien för FTP 2 beräknas varje månad. Viktiga parametrar vid beräkningen är den anställdes ålder, lön, beräknad tjänstetid, tidigare intjänad tjänstepension, livslängdsantaganden samt inkomstbasbeloppets storlek.

Övrigt
När är sista dag i månaden för att göra en sjukanmälan?

För att vara säkra på att sjukpension betalas ut den 25:e i månaden så behöver ni göra en sjukanmälan senast den 13:e i samma månad. Är den 13:e en helgdag så behöver ni göra sjukanmälan senast vardagen innan den 13:e.

Kan man göra ändringar retroaktivt?

Ja, ni kan göra retroaktiva ändringar.

Hur anmäler jag in nya till FTP 1:or som bara ska ha TGL i FPK?

Under en övergångsperiod behöver ni anmäla in dessa manuellt. Kontakta PRI på mejl ftp@pri.se för vidare instruktion.

Vad händer om vi missar att rapportera in uppgifter?

Ni som arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att ni är skyldiga att betala tjänstepension för era anställda. Om ni missar att lämna uppgifter eller lämnar felaktiga uppgifter så ska ni rätta till det så fort som möjligt. Full retroaktivitet gäller enligt kollektivavtalet.