5 oktober 2022

Frågor och svar om hållbarhet

Vi på PRI får löpande olika typer av frågor kring vårt hållbarhetsarbete. Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna och svaren i korthet.

Det här är levande materia som kan förändras över tid. När vi får ytterligare frågor kommer vi att publicera dessa med svar här. 

Du kan även titta i vår kombinerade årsredovisning och hållbarhetsrapport, där finns det ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete. 

Kontakta oss gärna på mejl till hallbarhet@pri.se om du har frågor till oss om hållbarhet. 

Har PRI några certifieringar som relaterar till hållbarhet?

PRI har idag inte några officiella certifieringar men strävar efter att följa några, exempelvis kring informationssäkerhet; ISO 27 001. PRI:s uppförandekod baseras på internationella konventioner och riktlinjer – bland annat FN Global Compact - samt på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.

Hur säkerställer PRI att koncernens underleverantörer är hållbara?

Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod. Vi förväntar oss att de i sin tur för värderingarna vidare i sina leverantörsled. PRI har löpande kontakt med sina största leverantörer för att följa upp att processer, rutiner och säkerhet fungerar.

Arbetet med leverantörerna kommer att intensifieras under hösten 2022. PRI:s leverantör som sköter IT-driften är certifierad enligt ISO 26000, 14001 samt 270001 vilket innebär att ledningssystem för socialt ansvar, kvalitet, miljö och IT-säkerhet finns.

Vilka är PRI:s viktigaste hållbarhetsfrågor?

I dialog med PRI:s intressenter har vi fångat de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. Utifrån de prioriterade frågorna har vi identifierat fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete, där vi bedömer att vi kan bidra mest:

  • Ansvarsfull kreditförsäkring – med låga skadekostnader och fortsatt låg premienivåer.
  • Hållbara investeringar – som matchar PRI:s försäkringsåtaganden.
  • Hållbart medarbetarskap – som möjliggör utveckling av medarbetare och organisation.
  • Lönsamma och effektiva tjänster – som skapar mervärde och tydlig kundnytta.

Du kan läsa mer om respektive fokusområde i vår hållbarhetsrapport 

Har PRI en uppförandekod?

Ja, och uppförandekoden utgör grunden för PRI:s hållbarhetsarbete. Den fångar vår syn på hållbar utveckling och sammanfattar PRI-koncernens grundläggande värderingar.

Den vänder sig till medarbetare, inhyrda konsulter och styrelse och gäller på samma sätt för alla. PRI:s uppförandekod baseras på internationella konventioner och riktlinjer – bland annat FN Global Compact - samt på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.