30 augusti 2022

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Här har vi samlat all vår information om månadsvisa arbetsgivardeklarationer på individnivå - AGI.

Information om AGI för ITP 2

9 juni 2022 - Status ITP 2

15 oktober 2021 - Status ITP 2

20 april 2021 - Status ITP 2

30 november 2018 - Månadsvisa arbetsgivardeklarationer och ITP 2

Information om AGI för företagsegna pensionsplaner

9 februari 2021 - Praktisk hantering av AGI för företagsegna pensionsplaner. 

25 april 2019 - Information om AGI för företagsegna pensionsplaner

12 februari 2019 - Arbetsgivardeklarationer för företagsegna pensionsplaner skickade till Skatteverket

Intressant information? Dela med en kollega.

Kopiera länk