5 februari 2019

Status ITP 2

Vi arbetar intensivt tillsammans med Alecta för att skapa processer och system för att hantera AGI avseende ITP 2. Det är ett omfattande projekt, och det är ännu för tidigt att säga när vi kommer att gå i mål. Det blir tidigast den 1 januari 2020. Fram till dess kommer vi att rapportera skatteuppgifterna enligt samma rutin som tidigare, det vill säga på Alectas arbetsgivardeklaration. 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk