12 februari 2019

Arbetsgivardeklarationer för företagsegna planer skickade till Skatteverket

PRI har nu levererat arbetsgivardeklarationer för alla kunder som har pension i egen regi utanför ITP 2. Pensionärerna kan gå in och se sina uppgifter via vår privatwebb (detta gäller inte bankavtalet ännu).

Några företags arbetsgivardeklarationer har fallerat i Skatteverkets tjänst och det berodde främst på två saker:

  • Företaget har låst redovisningsperioden, vilket gör att filslussen är stängd.
  • Företaget har inte varit arbetsgivarregistrerat, vilket är en förutsättning för att Skatteverket ska ta emot vår fil.

Vi har fått en hel del frågor från kunder som tror att något gått fel i rapporteringen eftersom en varningstriangel har visats på Skatteverkets deklarationssida, samt att skattesummorna sett konstiga ut. Det beror på att det på sidan inte visas några delsummor, utan det sker en automatisk summering av alla individuppgifter, vilket innebär att det skiljer sig mot huvuduppgiften. På bilden till höger ser du ett exempel på hur varningen från Skatteverket ser ut. 

Avvikelsen beror på att de flesta löneadministratörer summerar alla sina uppgifter i en huvuduppgift och där finns pensionsutbetalningarna från PRI inte med. Denna varning kan i ett första läge nyttjas som en avstämningsuppgift, där differensen av huvuduppgift och av Skatteverket beräknad uppgift ska motsvara de uppgifter som inkommit av annan leverantör (till exempel PRI). Här ska med andra ord Skatteverkets beräknade uppgifter godkännas och därmed skriva över den inkompletta huvuduppgiften från löneadministratören. 

Vissa kunder har fått en varning vid uppladdning av fil. Varningen har varit att vissa uppgifter kan ”skrivas över” om man läser in filen. Acceptera detta och läs in filen. Inga uppgifter kommer att skrivas över, eftersom PRI:s fil endast kan påverka individuppgifter som är från PRI – vilket innebär att inga andra uppgifter i er arbetsgivardeklaration kommer att skrivas över. 

Läs mer om AGI

 

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk