10 december 2018

Allmänt om den nya lagen Arbetsgivardeklarationer på individnivå

I april 2016 presenterade regeringen ett tiopunktsprogram mot skattefusk. Den sista punkten handlar om att införa skyldighet för arbetsgivare att månadsvis redovisa utbetald ersättning på individnivå. Gruppen för konkurrensneutralitet, ”Stora branschgruppen” som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, hade sedan länge framfört krav på redovisning på individnivå. Detta för att komma åt branscher med hög personalomsättning såsom restaurang, bygg, tvätt, frisör och liknande.

Vi tycker att det i grunden är en bra lag, som främjar bolag som sköter sig och betalar skatt, däremot blir den väldigt otymplig i tillämpningen på pensioner som började utbetalas för decennier sedan, i synnerhet om det finns inslag av blandade tryggandeformer, som innebär att ingående delar i ett sammanhållet avtal ska hanteras på olika sätt. Även SPV konstaterade detta och fick därmed tillåtelse att göra avsteg från lagen.

En miss i förarbetet var att Svensk Försäkring, som är vår branschorganisation, inte var remissinstans. När propositionen, som kom i december 2016, innehöll ett undantag för tjänstepensionsförsäkring så trodde förmodligen alla, (inklusive lagstiftarna?) att all tjänstepension var undantagen.

Den tolkningen gjorde dock inte Skatteverket som kom med ett förtydligande i mars i år. De upphävde den praxis som vi använt i 57 år, att Alecta har deklarerat ITP samlat, både försäkring och egen regi, samt betalat in skatten till sitt skattekonto. Ställningstagandet säger att det är arbetsgivaren som ska deklarera pensioner som tryggats i egen regi. Bakgrunden till ställningstagandet är att Skatteverket betraktar oss som vilken bank som helst som betalar ut löner på anmodan av arbetsgivaren.

Tidigare var det krav på att individen skulle informeras varje månad, men den 14 november 2018 kom information om att i de fall det handlar om lika stora belopp varje månad så räcker det att informera första månaden. Problemet kvarstår dock att många pensionärer kommer att få utbetalningsbesked från arbetsgivare som de inte känner igen. Tidigare arbetsgivare kan ha blivit uppköpta eller ha fusionerats.

PRI arbetar tillsammans med Alecta för att hitta lösning för ITP. För övriga planer, som är betydligt enklare än ITP, pågår systemutveckling för att vara klara i tid. 

Läs mer om AGI

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk