24 mars 2021

SINK 2021 för planer utanför ITP 2

Skatteverket kommer under december eller januari att skicka ett generellt beslut till er arbetsgivare angående era tidigare anställda som är utlandsbosatta. Av beslutet framgår att SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – får förlängd giltighetstid till nästa år.

Vi vill gärna att ni skickar en kopia på det beslutet till oss, så att vi kan fortsätta att dra korrekt skatt för de individer som har SINK under 2021. Detta beslut har tidigare år skickats direkt till PRI, då PRI stod som utbetalare av pensionen. 

Skicka beslutet till PRI Pensionstjänst AB, Box 7504, 103 92 Stockholm.