9 december 2020

Status ITP 2

Svenskt Näringsliv och PTK har tillsammans med PRI och Alecta fortsatt dialog med Finansdepartementet och Skatteverket i frågan kring lagen om månatlig arbetsgivardeklaration för ITP 2 tryggad i egen regi.

Vi hoppas att inom kort kunna meddela nästa steg i arbetet. Under tiden sköts deklarationen av dessa pensionsutbetalningar som tidigare av Alecta.