Nyheter i webbtjänsten

Nu har vi utökat webbtjänsten med ytterligare två tjänster för ITP 2. Att vi satsat på dessa tjänster hänger samman med önskemål från er kunder. Du hittar de nya tjänsterna under Pensionsadministration - ITP 2.

De två nya tjänsterna är:

Utökad prognos ITP 2

Prognosen avser pensionsskuld och pensionsutbetalningar och är ett bra verktyg för budget och likviditetsplanering. Tidigare har vi lämnat prognosberäkningar för två år framåt och presenterat dessa på webbtjänsten fyra gånger om året. Nu utsträcks prognosen till fem år. Du som kund kan dessutom göra egna prognosberäkningar och använda egna antaganden om exempelvisvis löneökning och inflation.

Skuldförändring ITP 2 – mer information

Här visas ingående och utgående kapitalvärde för vald period samt skuldförändringen. Det går även att se hur stort nyintjänandet varit under samma period. Du får uppgifter per företag och de med behörighet att se individinformation kan även få uppgifterna per person. Det här underlättar arbetet med att ta fram underlag till årsredovisningsnoten ”Ersättning till ledande befattningshavare”.