Vår Rolf Byström har varit på ett seminarium om sjukfrånvaro

Första vetenskapliga studien kring tjänstemäns ohälsa

Sjukfrånvaro – ett problem i många led

Först och främst kan sjukfrånvaro vara förödande på ett personligt plan för den som inte kan upprätthålla sitt arbete. För arbetsgivaren kan det dessutom vara katastrof om en värdefull medarbetare uteblir från arbetet under en längre tid. Slutligen är det också naturligtvis en samhällsekonomisk fråga.

Det finns visserligen statistik hos Försäkringskassan, men ingen vetenskaplig kunskap om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän. Fram tills nu.

Rapport från Karolinska Institutet

En studie har genomförts av Karolinska Institutet, på uppdrag av Alecta, där samtliga privatanställda tjänstemän i åldrarna 18-67 har ingått. Rapporten är omfångsrik, med några extra intressanta punkter:

Sannolikheten för sjukfrånvaro ökar om du:

  • bor i en mindre stad 
  • har grundskola som enda utbildning 
  • arbetar med vård eller utbildning 
  • är kvinna

Sjukfrånvaro inte är ett mått på sjukligheten hos ett kollektiv, utan mäter sjukfrånvaro från arbete. Det finns människor som är sjuka det vill säga med en fastställd diagnos, som arbetar, och det finns relativt friska människor som är sjukfrånvarande.

Psykisk ohälsa i topp

Det som sticker ut är den psykiska ohälsan, som ligger som ohotad etta bland orsaker till sjukfrånvaro. 2,2 procent av dem som arbetar inom studiens population har varit sjukskrivna mer än fjorton dagar för psykisk ohälsa. Och här är det stor skillnad mellan könen, kvinnorna ligger nästan tre gånger så högt som männen, 3,3 procent, jämfört männens 1,2. Men när väl männen blivit sjuka, så är de sjuka lika länge som kvinnorna.

Studien presenterades av forskarna under ett seminarium anordnat av Alecta. I den efterföljande paneldebatten kan vi konstatera att uppfattningen skiljer sig mellan debattörerna när det gäller vilken medicin som bör ordineras mot en ökad sjukfrånvaro. I panelen fanns representanter för Svenskt näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Socialdepartementet (S), Socialförsäkringsutskottet (C) och Försäkringskassan.

Medicinen mot sjukfrånvaro

Panelen var överens om att ett bra ledarskap förebygger sjukfrånvaro. Oppositionen menade att med ökad sjukfrånvaro är det kontraproduktivt att vilja förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar så länge som vi inte har en fungerande sjukvård. Försäkringskassan efterlyste en helhetssyn mellan dem, arbetsgivaren, den sjuke och läkare.

Företrädaren för Sveriges Ingenjörer pekade på de slimmade organisationerna, och svårigheterna för företagen att hitta kompetens. Det gör att belastningen ökar för de anställda, och lojaliteten mot företaget kan var så stor att man har svårt att säga nej.

Statssekreteraren på Socialdepartementet pekade på männens ansvar i hemmet. Dagens kvinnor kommer ut i arbetslivet när de är 30 år, och på tio år ska de göra karriär, bilda familj och sköta hemmet. Det är en omöjlig ekvation menade statssekreteraren.

Det finns mycket mer att läsa i rapporten. Du kan läsa hela rapporten här.