Uppräkning av ITP2-pensioner 2019 är beslutad

2019 års uppräkning av ITP 2-pensioner är nu beslutad av Alecta samt PRI ideell förening.

Pensioner under utbetalning samt intjänad förmånsbestämd pension som ännu inte utbetalas räknas upp med 2,32 procent. Det motsvarar förändringen av konsumentprisindex (KPI) under perioden september 2017 till september 2018. 

Uppräkningen av pensionerna kommer att påverka pensionsskulden i januari 2019. Vill du redan nu få en uppfattning om hur det påverkar er skuld och pensionsutbetalningar kan du göra en prognos med hänsyn till denna uppräkning. Prognosen gör du i vår webbtjänst, se Pensionsadministration/ITP 2.