27 april 2020

Avgångspensioner i dagsläget

I dagsläget tillåter vi generellt inte utökning av kreditförsäkringen avseende avgångspensioner i egen regi.