7 oktober 2020

Filmer om redovisning av ITP 2 i egen regi

Vi bjuder in dig som hanterar ITP 2 i egen regi att se tre korta utbildningsfilmer.

Filmerna handlar främst om redovisning, och en av filmerna handlar om kreditförsäkring och pensionsskuld. 

Du kan se filmerna som inloggad i webbtjänsten företag. Välj rubriken Pensionsadministration, och klicka på Våra utbildningsfilmer under ITP 2.