21 augusti 2020

PRI Pensionstjänst AB förvärvar pensionsförmedlingstjänsten från SPP Konsult AB

PRI Pensionstjänst AB satsar ytterligare på administrativa tjänster och förvärvar tjänsterna pensionsförmedling samt kapitalvärdesberäkning från SPP Konsult AB.

Överlåtelse av verksamheten påbörjas direkt och beräknas vara klar våren 2021. Det innebär bland annat att PRI tar över ansvaret för kunder med tjänsterna pensionsförmedling och kapitalvärdesberäkning. Totalt berörs drygt 35 000 individer fördelade på drygt 300 företag. 

- Vi är mycket glada över förvärvet som ytterligare stärker vår långsiktiga satsning på administrativa tjänster inom tjänstepensionsområdet. Vi har under ett antal år utvecklat denna verksamhet och haft en bra tillväxt. Detta ger oss en bra position och kommer att vara till gagn för såväl befintliga som nya kunder. Vi har sedan tidigare etablerade relationer till de flesta av dessa företag genom andra delar av PRI och detta ligger helt i linje med våra ambitioner samt ger oss möjlighet att utveckla dessa, säger Jan Ahlström, PRI. 

I uppgörelsen finns även en möjlighet för PRI Pensionsgaranti att utnyttja SPP:s försäkringsprodukter. De kommer att vara tillgängliga för PRI i den händelse av att kundföretag som har utfästelser utanför ITP-planen går i konkurs. Denna del är en viktig och bra pusselbit för försäkringsverksamheten. 

- Samarbetet med SPP Konsult har varit mycket bra och konstruktivt under denna process. Deras fortsatta långsiktiga satsningar ligger inom konsultverksamhet med fokus på rådgivning till företag, beräkningar och mobilityfrågor. Vi kommer att fortsätta dialogen för att se om det finns andra möjliga vägar för samarbete. 

- Jag är stolt över det värde vi hittills har skapat för våra pensionsförmedlingskunder. Tillsammans med företagen har vi byggt kunskap och samtidigt skapat trygghet för de anställda, säger Tony Pettersson, vd SPP Konsult och fortsätter: 

- Nu tar vi nästa steg och ökar fokus på vår kärnverksamhet. Tillsammans med PRI har vi hittat en bra lösning där båda parters styrkor kommer kunden till gagn. 

Stockholm den 21 augusti 2020