27 januari 2021

Behov av fler eller ändrade behörigheter i PRI:s webbtjänst?

Som behörighetsansvarig eller med tilldelad administratörsbehörighet kan du lägga till, ta bort eller ändra nivå på behörigheter i PRI:s webbtjänst.

Det gör du genom att logga in på ”Behörighetsadministration” på www.pri.se.

Om du ska lägga till eller ta bort företag på ett befintligt avtal behöver du skicka in ett nytt avtal och skicka det till PRI. Detta avtal används vid nyanslutning till PRI:s webbtjänst för företag. 

Du hittar avtalet i notisen till höger.