27 januari 2021

Information inför PRI:s övertagande av SPP Konsults pensionsförmedlingsverksamhet

I dagarna börjar PRI kontakta de företag med tidigare anställda som idag får sin pension utbetald via SPP Konsult.

Dessa utbetalningar kommer från och med april 2021 att utbetalas från PRI Pensionstjänst.

Har du som kund några frågor? Kontakta marknad@pri.se