Avkastnings- och löneskatt – så funkar det!

Årsskiftet närmar sig och det börjar bli dags att tänka till kring företagets skatteinbetalningar. Som en hjälp på vägen ger Lise-Lotte Petersson en bakgrund till det här med avkastningsskatt och särskild löneskatt. Kort sagt – så funkar det!

Vid sidan om inkomstskatt är det två skatter som är centrala i företag som tryggar pensionen i egen regi - avkastningsskatt och särskild löneskatt.
– Avkastningskatten är kanske den enklare av dessa två, säger Lise-Lotte Petersson, affärsansvarig inom PRI Pensionsgaranti. Underlaget i beräkningen är pensionsskulden vid årets början. Skatten beräknas endast på avdragsgilla pensionsavsättningar.
– Flertalet avsättningar inom ITP 2 är avdragsgilla. Företagen brukar veta vilka avsättningar som inte är det, till exempel avsättningar för högre chefer, fortsätter hon. I företag med brutet räkenskapsår blir hanteringen av avkastningsskatten lite annorlunda, vilket också kan vara bra att komma ihåg.

Löneskatteschema – en lathund

Det tas även ut en särskild löneskatt på företagens pensionskostnader. Den betalas på alla pensionskostnader, oavsett om de är avdragsgilla eller inte. Här är underlaget mer omfattande. Därför har PRI Pensionsgaranti lagt upp ett företagsneutralt löneskatteschema på hemsidan. Det är en lathund med ett tiotal plus- och minusposter.
– Vi vet att företagen kan ha egna löneskattescheman i sina ekonomi- och redovisningssystem, men många använder sig av vårt löneskatteschema, säger Lise-Lotte Petersson.

Löneskatteunderlag i webbtjänsten

På webbtjänsten finns ytterligare ett hjälpmedel. Där har vi samlat företagets uppgifter med koppling till ITP 2 i egen regi, exempelvis årets skuldökning och utbetalda pensioner. Detta löneskatteunderlag bygger på uppgifterna som är kända av PRI Pensionsgaranti, men Lise-Lotte Petersson tipsar ändå om att företagen bör kontrollera att posterna stämmer. Sist men inte minst rätar hon också ut ett frågetecken.
– En fråga vi ibland får är om utbetalda pensioner ska vara med i löneskatteunderlaget, säger hon. Svaret är ja, utbetalningarna ska vara med eftersom de har minskat pensionsskulden. Aktuella skattesatser finns under länken Sifferfakta på hemsidan.