ITP 2-fakturan – så funkar det!

Den ska matcha storleken på kommande pensionsutbetalningar, men omfattar även driftskostnader för ITP 2-administrationen. Det handlar om ITP 2-fakturan. PRI Pensionsgarantis Bosse Björkman berättar hur det funkar.

I år beräknar PRI Pensionsgaranti betala ut 6,5 miljarder kronor i pensioner till företagens pensionärer. Eftersom vi inte har egna medel för utbetalningar bygger den här förmedlingstjänsten på att företagen faktureras i förväg.

– Dessa pengar placeras på företagets saldo och redovisas månatligen i webbtjänsten. Från saldot hämtas varje månad de pengar som ska betalas ut till företagets pensionärer, förklarar Bosse Björkman, affärsansvarig inom PRI Pensionsgaranti. Förenklat kan man därför säga att saldot fungerar som företagets bankkonto hos PRI Pensionsgaranti.

Förutom pensionsutbetalningar faktureras företagen även för PRI Pensionsgarantis driftskostnader avseende ITP 2. Storleken på företagets kostnad baseras dels på pensionsskuldens storlek, dels på nyavsättningen under föregående år.

Prognoserna styr

Idag faktureras cirka 1150 företag inom ITP 2. Underlaget för pensionsutbetalningar baseras på en prognos för varje företag. Den görs vid faktureringstillfällena i april och oktober och utgår dels från den aktuella pensionsutbetalningen till befintliga pensionärer, dels från den pension som tillkommer under prognosperiodens 18 månader. Samtidigt kan det hända saker som inte går att förutse vid prognostillfällena, exempelvis dödsfall, avgångspensioneringar eller medarbetare som väljer att skjuta upp eller ta ut förtida pension.

– Sådana händelser justeras vid nästkommande faktureringstillfälle, säger Bosse Björkman.

För att förhindra att större överskott eller underskott uppstår regleras även det ingående saldot. Det görs genom att hälften regleras på aprilfakturan och resten i oktober. Avslutningsvis svarar Bosse på den vanligaste frågan som gäller ITP 2-fakturan.

– Kunderna undrar varför prognosen på fakturan skiljer sig från den som visas i webbtjänsten. Svaret är att prognosen på fakturan syftar till att fastställa pensionsbeloppet som beräknas betalas ut under 18 månader från årsskiftet. Prognosen i webbtjänsten visar hur mycket som beräknas betalas ut innevarande och nästa bokslutsår, alltså under två 12-månadersperioder.